TACT-undersøgelsen

TACT 1-undersøgelsen


Dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, randomiseret undersøgelse af EDTA-behandlingen omfattende 1708 patienter 50 år eller ældre, der alle havde oplevet blodprop i hjertet  mindst 6 uger tidligere. Det præspecificerede primære endepunkt var sammensat af total mortalitet, gentaget MI (blodprop i hjertet), slagtilfælde, kranspulsåreoperation eller hospitalisering for angina.


Indrullering startede september 2003 og follow-up fandt sted indtil oktober 2011 (gennemsnit 55 måneder). 289 patienter i EDTA gruppen og 174 i placebo-gruppen forlod undersøgelsen inden afslutningen. Patienterne blev randomiserede til at modtage 40 infusioner af 500 ml væske med 3 g of dinatrium EDTA, 7 g ascorbat, B vitaminer, elektrolyter, procain og heparin) (n=839) vs placebo (n=869) og en oral vitamin-mineral dosis vs en oral placebo. Infusioner blev givet ugentligt i 30 uger efterfulgt af 10 infusioner med 2 til 8 ugers mellemrum. Femten procent afbrød infusionerne i både EDTA-gruppen og i placebo-gruppen).


Resultater fra undersøgelsen viste en statistisk sikker reduktion på 39 % af alvorlige hændelser hos diabetikere og 37 % reduktion hos patienter med tidligere blodprop på hjertets forside i EDTA-behandling sammenlignet med behandling med saltvand. For hele gruppen fandt man en reduktion på 18 % i forhold til placebo, hvilket normalt betragtes som en signifikant forskel. Ligeledes for hele gruppen blev dødsfald  reduceret med 7%, blodprop i hjertet med 23%, slagtilfælde med 23%, kranspulsårekirurgi med 19% og hospitalsindlæggelse for angina med 8%.


TACT-undersøgelsens resultater var dog som ventet betydelig dårligere end resultatet af de EDTA-behandlinger, man i dag anbefaler. Bl.a. fulgte man en forældet protokol fra 1989 med anvendelse af en 10-komponent EDTA-blanding (hvor vi i dag bruger en to-komponent blanding), og i løbet af de gennemsnitlige 55 måneder, man fulgte patienterne, blev de første 30 behandlinger givet ugentligt efterfulgt af 10 behandlinger givet mellem 2 og 8 ugers mellemrum i gennemsnit én gang om måneden. De sidste ca. 3 år inden den endelige follow-up blev der således ikke givet behandlinger, hvorfor man erfaringsmæssigt vil se en tilbagegang hos langt de fleste EDTA-patienter. Hos patienter med tidligere blodprop i hjertet anbefales ca. 12 behandlinger årligt efter de første 30 behandlinger.


Man kan jo sammenligne med, at man i et forsøg gav patienter med forhøjet blodtryk blodtrykssænkende medicin i 17 måneder og herefter ophørte med behandlingen. Efter yderligere 3 år målte man så blodtrykket uden behandling. Det kan vel kun være begrænset svært at forestille sig resultatet.


EDTA-behandlingens effekt er tidsbegrænset, idet tendensen til at danne åreforkalkning er proportional med den mængde frit jern, der er til stede. Og frit jern frigøres konstant fra de røde blodlegemer, som i gennemsnit destrueres efter 3 måneder.


For at opnå et statistisk sikkert resultat (85% power for at påvise en 25% relativ reduktion i primære end point, med antagelse af en 2.5-års event rate i placebo-gruppen på 20% og et signifikansniveau på .05) havde man oprindeligt planlagt at der skulle 2.372 patienter gennem undersøgelsen, men på grund af "svigtende interesse" i at rekruttere patienter til forsøget, blev antallet reduceret til 1.708 patienter eller godt 28 % færre. Endvidere gennemførte kun 65 % af de 1.708 patienter (1110 patienter) alle planlagte 40 infusioner. Som kompensation udvidede man i stedet længden af follow-up perioden til 31. oktober 2011 omtrent et år efter at den sidste patient var indrulleret, hvorved man øgede den behandlingsfrie periode yderlig.


TACT1 blev afsluttet i 2012 (med 1708 deltagende patienter) og viste, at op til 40 EDTA- infusion sammenlignet med placebo  førte til en signifikant reduktion af t nye kardiovaskulære hændelse hos patienter, 50 år eller ældre, med tidligere myokardieinfarkt (blodprop i hjertet), som allerede var i behandling med evidensbaseret medicinsk behandling.  I undergruppen med diabetes (633 patienter) var resultaterne dramatiske, hvor EDTA-behandling reducerede kardiale events med 51 % og reducerede den totale mortalitet med 43 %.