Videnskabelige undersøgelser

Videnskabelige undersøgelser
CLAUDICATIO INTERMITTENS


I 1990 beskrev en dobbelt-blind undersøgelse markant forbedring hos patienter med claudicatio intermittens ("rygerben"), der modtog EDTA-behandling og ingen ændring hos de patienter, der fik saltvand [Olszewer E 1990].


EDTA-behandlingen forebygger formentlig Alzheimers sygdom og Parkinson, idet vi har aldrig konstateret et eneste nyt tilfælde af demens, Alzheimer eller Parkinson hos vores EDTA-behandlede patienter. En undersøgelse viser, at EDTA-behandling modvirker dannelsen af de såkaldte abeta-peptider, der indgår i dannelsen af de plak-lignende amyloid-aflejringer i hjernen, der ses ved Alzheimers sygdom. EDTA binder bl.a. aluminium, jern, kobber og zink, der alle medvirker ved dannelsen af disse amyloid-aflejringer [House E 2004].


En nyere undersøgelse har dokumenteret en langvarig antioxidant-effekt af EDTA-behandlingen. En time efter infusion af EDTA med og uden 5 gram vitamin C påvistes en højest signifikant prooxidant effekt på lipider, proteiner og DNA i forbindelse med nedsat aktivitet af de frie radikaler glutathion peroxidase og superoxid dismutase. Efter 16 EDTA-behandlinger påvistes en langvarig antioxidanteffekt selv uden tilsætning af vitamin C eller andre næringsstoffer. Store doser vitamin C tilsat EDTA-opløsningen havde en ekstra, men kortvarig antioxidant-effekt [Hininger I 2005].


MPI-skanning og kranspulsårelidelse


Nogle undersøgelser har vist, at EDTA givet som intravenøs infusion påvirker kalkaflejringer i arterierne, der er en almindelig komponent af atheromet eller plaquet og derved er i stand til at reducere det. Formålet med undersøgelsen var at demonstrere tilbagegang af koronar hjertesygdom efter behandling med EDTA.


12 patienter, 11 mænd og 1 kvinde, indgik i undersøgelsen. Alle havde fået bestemt risikofaktorer og type af kranspulsårelidelse og behandling. Alle patienter blev undersøgt med hvile- og belastnings-EKG og hjertets gennemblødning ved MPI-skanning. De blev behandlet med EDTA opløst i 300 ml dextrose (5%) med en varighed fra 4 til 5 timer i alt 25 behandlinger. Efter sidste behandling blev alle patienter undersøgt med hensyn til kliniske manifestationer, behandling, elektrokardiogram og MPI-skanning resultat.


3 patienter havde signifikant forbedring klinisk set og mht hjertets gennemblødning (en øgning på mere end 10% af gennemblødningen for det undersøgte segment). To patienter angav at føle klinisk bedring og fremviste ikke-signifikant forbedring i hjertets gennemblødning (en forbedring på mindre end 10% a gennemblødningen for det segment). Seks patienter forblev uden forandringer og en patient fremviste en ikke-signifikant forværring. Hos 5 patienter kunne mængden af hjertemedicin reduceres.

 

Forfatterne konkluderede, at EDTA kunne være en effektiv behandling for kranspulsårelidelser hos en bestemt gruppe patienter udvalgt efter risikofaktorer og vaskulære komplikationer.

Se selve undersøgelsen på dette link:


http://www.fac.org.ar/scvc/llave/tlibres/tl026/tl026i.htm#t1


MINDRE VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER AF EDTA-BEHANDLING OFFENTLIGGJORTE I ANERKENDTE LÆGETIDSKRIFTER


En mindre dobbelt-blind undersøgelse med 32 patienter med nedsat gangdistance fra 1994 demonstrerede ingen forskel i gangsdistancen mellem EDTA- og placebogruppen [van Rij 1994].


I januar 2002 rapporterede en mindre dobbelt-blind undersøgelse med 78 patienter ingen positiv effekt EDTA-behandling på atherosklerotisk hjerte-karlidelse og konkluderede: “Større undersøgelser med et større antal patienter er nødvendige for at fastslå sikkerheden og den kliniske virkning af EDTA-behandling. ” Imidlertid gennemgik fire patienter i placebogruppen og ingen i den EDTA-behandlede gruppe ballonudvidelse under den et-års follow-up efter EDTA-behandling, hvilket tværtimod tyder på, at EDTA-behandling reducerer behovet for invasive procedurer som ballonudvidelse eller bypass-operation [Knudtson ML 2002].


KRANSPULSÅRESYGDOM


Brugen af EDTA-behandling ved kranspulsårelidelse omfatter 12 deskriptive undersøgelser og fire randomiserede, kontrollerede undersøgelser [Clarke NE 1955] [Clarke NE 1960] [Meltzer LE 1960] [Kitchell JR 1963] [Nikitina EK 19721] [Casdorph HR. EDTA 1981] [McGillen MJ 1988] [Olzsewer E 1989] [Winebaugh SR 1990] [Deucher GP 1992] [McDonagh 1993].


Alle deskriptive undersøgelser rapporterer en reduktion i angina, men er uden kontrolgruppe eller bygger på retrospektive data, typisk med et lille antal patienter. To af de kontrollerede undersøgelser havde for få patienter til at konkludere en forskel, en tredje kontrolleret undersøgelse publicerede ikke resultatet, og en fjerde beskrev en fremgang i belastningsniveau, men var begrænset til 10 patienter.


PERIFER VASKULÆR SYGDOM


De fleste EDTA-undersøgelser har fokuseret på perifer vaskulær sygdom og er en kombination af kontrollerede og deskriptive undersøgelser.


De kontrollerede undersøgelser medtog for få patienter til at påvise en effekt og alle undersøgelser er blevet kritiseret for metodologiske problemer.


Deskriptive undersøgelser af EDTA-behandling af perifer vaskulær sygdom viser, at EDTA-behandling øger belastningsniveauet, men i fraværet af en placebo kontrolgruppe, kan en spontan symptomatisk forbedring ikke udelukkes [Clarke NE 1955] [ Clarke NE 1956] [Olszewer E 1990] [Guldager B 1992] [Committee on Scientific Dishonesty 1994] [Sloth-Nielsen J 1991] [Van Rij AM 1994] [Diehm C 1985] [Clarke NE Sr 1960] [Nikitina EK 1972] [Olzsewer E 1989] [Kitchell JR 1961] [Soffer A 1964] [Lamar CP 1964] [LamarCP 1966] [Brucknerova O 1968] [Brucknerova O 1972] [Brucknerova O 1980] [McDonagh EW 1985] [Godfrey ME 1990][Magee R 1985]


CEREBROVASKULÆR SYGDOM


Brugen af EDTA-behandling er rapporteret hos patienter med cerebrovaskulær sygdom.


Resultater af effekten af EDTA-behandling er baser på subjektiv klinisk bedring og i nogle undersøgelser på forbedret cerebral blodcirkulation og reduktion i graden af aflukning af halspulsårerne [Clarke NE Sr 1960] [ Kitchell JR 1961] [Lamar CP 1964] [Nikitina EK 1972] [Olzsewer E 1988]


Typisk var antallet af patienter lille og medtog forskellige sygdomme i hjernen; undersøgelserne var uden kontrolgrupper, og i nogle tilfælde var der kritik af metodologien.


En efterundersøgelse (retrospektiv analyse) af EDTA-behandling af 2870 patienter med forskellige kroniske degenerative og alders-associerede lidelser tyder på en særdeles gavnlig effekt af EDTA-behandlingen, idet man fandt markant forbedring hos 76.89% og "god" forbedring hos 16.56% af patienter med iskæmisk hjertesygdom (kranspulsårelidelse).


Hos patienter med perifer vaskulær sygdom og claudicatio intermittens fandt man markant forbedring hos 91% og god forbedring hos 7.6%.


I en gruppe af patienter med cerebrovaskulær (hjernens kredsløb) og andre degenerative lidelser fandt man markant forbedring hos 24% og god forbedring hos 30%.

Hos fire patienter med sclerodermi, en sjælden sygdom med kalkaflejring I underhuden, opnåede tre markant forbedring og en god forbedring. 75% af alle patienterne havde markant forbedring i aldersbetinget karsygdom .[Olszewer E 1988].
Andre undersøgelser:


1.Ernst E. Chelation therapy for coronary heart disease: An overview of all clinical investigations. Am Heart J. 2000;140:139–141. doi: 10.1067/mhj.2000.107548.


2.EDTA Chelation Therapy Efficacy in Arteriosclerotic Heart Disease

by H. Richard Casdorph, MD, PhD


3.EDTA Chelation Therapy III Treatment of Peripheral Arterial Occlusion an Alternative to Amputation

by H. Richard Casdorph, MD, PhD and Charles H. Farr, MD, PhD


4.EDTA Chelation Therapy in Chronic Degenerative Disease

by EFRAIN OLSZEWER and JAMES P. CARTER


5.The Correlation Between EDTA Chelation Therapy and Improvement in Cardiovascular Function A Meta Analysis

by L. Terry Chappell, MD, and John P. Stahl, PhD


6.CaEDTA Suppositories to Treat Elevated Blood Lead Levels in Children

by Ted Rozema, MD


7.6 Children with Lead Poisoning

by John A, Friedman, MD, Howard L. Weinberger, MD


8.A Nonsurgical Approach to Obstructive Carotid Stenosis Using EDTA Chelation

by C.J. Rudolph, DO, PhD, E.W. McDonagh, DO, ACGP, and R.K. Barber, BS, ACSM, ETT


9.Absorbtion of Drugs from the Rat Colon by Lewis S. Schanker

by Lewis S. Schanker


10.An Observation of the Effect of EDTA Chelation and Supportive Multivitamin Trace Mineral Supplementation onBlood Platelet Volume a Brief Communicationby C.J. Rudolph, DO, PhD, E.W. McDonagh, DO, ACGP, and R.K. Barber, BS, ACSM, ETT


11.An Oculocerebrovasculometric Analysis of the Improvement in Arterial Stenosis Following EDTA Chelation Therapy

by E.W. McDonagh, DO, FACGP, C.J. Rudolph, DO, PhD, E. Cheraskin, MD, DMD


12.Beneficial Effects of Zinc Supplementation During Chelation Treatment of Lead Intoxication in Rats

by S.J.S. Flora and S.K. Tandon


13.Carotid Restenosis a Case for EDTA Chelation

by H. Joseph Holliday, MD, FACA, RVT


14.Chelation Therapy a Survey of Treatment Outcomes and Selected SocioMedical Factors

by Wesley J. Adams, PhD, and Charles T. McGee, MD


15.Chelation Therapy of Occlusive Arteriosclerosis in Diabetic Patients

by Carlos P. Lamar, MD, F.I.C.A.


16.Chronic Diseases A Practical Method for the Reduction of Plasma Cholesterol in Man

by Henry A. Schroeder, M.D.


17.Current Status of EDTA Chelation Therapy in Occlusive Arterial Disease

by Elmer M. Cranton, MD, James P. Frackelton, MD


18.Demographic Data and Treatment of Small Companion Animals With Lead Poisoning 347 Cases 1977 to 1986

by Rhea V. Morgan, DVM; Laurie K. Pearce, DVM; Frances M. Moore, DVM; Thomas Rossi, DVM, MS


19.Disappearance of Immune Deposits with EDTA Chelation Therapy in a Case of IgA Nephropathy

by Ja-Liang Lin, MD


20.Disintergration of Retroviruses by Chelating Agents

by V. Wunderlich and G. Sydow


21.EDTA Chelation Treatment for Vascular Disease A Meta Analysis Using Unpublished Data

by L. Terry Chappell, MD, John P. Stahl, PhD, and Ronald Evans, MA by C.J. Rudolph, DO, PhD, E. W. McDonagh, DO, ACGP, and Rhonda.K. Barber, BS, ACSM, ETT

 

22.Chappell LT, Wilson J. Chelation therapy for vascular disease. Circulation. 1999;99:164–165.


23.Effect of EDTA Chelation and Supportive Multivitamin Trace Mineral Supplementation on Carotid Circulation Case Report

by C.J. Rudolph, DO, PhD, E.W. McDonagh, DO, ACGP


24.Effect of EDTA Chelation Therrapy Plus Multivitamintrace Mineral Supplementation Upon Vascular Dynamics Ankle Brachial Doppler Systolic Blood Pressure Ratio by E.W. McDonagh, DO, C.J. Rudolph, DO, E Cheaskin, MD, DMD


25.Elevated Lead Levels in a Patient with Sickle Cell Disease and Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone

by Carlos R. Suarez, MD, Lehman E. Black III, MD, R. Morrison Hurley, MD


26.Lead Nephropathy Gout and Hypertension by Vicihi Batuman, MD, FACP


27.Lead Toxicity Chelation Therapy New Findings

by R. Gooneratne and A. Olkowski


28.Magnetic Resonance Imaging Evidence of a Reduction in Disc Herniation Using a Combination of EDTA Chelation and Joint Reconstructive Therapy

by C.J. Rudolph, DO, PhD, FACAM, E.W. McDonagh, DO, ACGP, FACAM


29.Mineral Excretion Associated with EDTA Chelation Therapy

by Hugh D. Riordan, M.D., Emanuel Cheraskin, M.D., D.M.D., and Marvin Dirks, B.D., M.A.


30.Visual Field Evidence of Macular Degeneration Reversal Using a Combination of EDTA Chelation and Multiple Vitamin and Trace Mineral Therapy

by C.J. Rudolph, DO, PhD, FACAM, R.T. Samuels, OD, and E.W. McDonagh, DO, ACGP, FACAM


31.Oral calcium EDTA in lead intoxication of children

by J. Edmund Bradley, M.D., and Albert M. Powell, Jr., M.D.


32.Potential Uses of Chelation Methods in the Treatment of Cardiovascular Diseases

by J. Roderick Kitchell, Lawrence E. Meltzer and Marvin J. Seven


33.Reduction of Elevated Plasma Lipid Levels in Artherosclerosis following EDTA Therapy

by J. H. Olwin and J. L. Koppel


34.Safety Evalutation Studies of Calcium EDTA

by Bernard L. Oser, Mona Oser and Howard C. Spencer


35.The "Clinical Change" in Patients Treated with EDTA Chelation Plus Multivitamin/Trace Mineral Supplementation

by Edward W. McDonagh, D.O., Charles J. Rudolph, Ph.D., D.O., and Emanuel Cheaskin, M.D., D.M.D.


36.Chappell LT, Wilson J. Chelation therapy for vascular disease. Circulation. 1999;99:164–165.


32.Olmstead, SF. Critique of the Patch Chelation Therapy Trial. 2002.


38.The Effect of Calcium Chelation on Cardiac Arrythmias and Conduction Disturbances

by Sidney Jick, M.D. and Robert Karsh, M.D.


39.The Effect of EDTA Chelation Therapy Plus Supportive Multivitamin Trace Mineral Supplementation Upon Renal Function: A Study in Blood Urea Nitrogen (BUN)

by E.W. McDonagh, DO, C.J. Rudolph, DO, PhD, E. Cheraskin, MD, DMD


40.The Effect of EDTA Chelation Therapy Plus Supportive Multivitamin Trace Mineral Supplementation Upon Renal Function: A Study in Serum Creatinine

by EW McDonagh, DO, CJ Rudolph, PhD, DO, E Cheraskin, MD, DMD


41.The Effects of Thiamin on Lead Metabolism: Whole Body Retention of Lead-203

by Jin Suk Kim, Donald L. Hamilton, Barry R, Blakley, and Colin G. Rousseaux


42.The Efficacy of Chelation Therapy and Factors Influencing Mortality in Lead Intoxicated Petrol Sniffers

by C. B. Burns PhD, B. Currie


43.Treatment of Occlusive Vascular Disease with Disodium Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA)

by Norman E. Clarke, Sr. M.D., Norman E. Clarke Jr. M.D. and Robert E. Mosher, PhD


44.Proof of EDTA's Permeability by way of the Colon

by M. Ella, R Behrens, C Northrop, P Wraight and G. Neale

Dunn Clinical Nutrition Centre and New Addenbrooke's Hospital, Cambridge, U.K.


45.Ernst E. Chelation therapy for peripheral arterial occlusive disease: a systematic review. Circulation. 1997;96:1031–1033.


46.Lewin MR. Chelation therapy for cardiovascular disease. Review and commentary. Tex Heart Inst J. 1997;24:81–89.


47.Knudtson ML, Wyse DG, Galbraith PD, Brant R, Hildebrand K, Paterson D, Richardson D, Burkart C, Burgess E. Chelation therapy for ischemic heart disease: a randomized controlled trial. Jama. 2002;287:481–486. doi: 10.1001/jama.287.4.481.


48.Lamas GA, Ackermann A. Clinical evaluation of chelation therapy: is there any wheat amidst the chaff? Am Heart J. 2000;140:4–5. doi: 10.1067/mhj.2000.107549.


49.Villarruz MV, Dans A, Tan F. Chelation therapy for atherosclerotic cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2002:CD002785.


50.Chappell LT, Stahl JP. The correlation between EDTA chelation therapy and improvement in cardiovascular function: a meta-analysis. J Adv Med. 1993;6:139–160.


51.Cheraskin E. Cardiovascular dynamics and EDTA chelation with multivitamin/trace mineral supplementation. J Orthomolecular Medicine. 1991;6:8–12.


52.Cranton EM, Misner B. Endurance performance gains following intravenous EDTA chelation therapy in a healthy 60-year-old athlete. Clin Pract Alternat Med. 2001;2:135–136.


53.Elihu N, Anandasbapathy S, Frishman WH. Chelation therapy in cardiovascular disease: ethylenediaminetetraacetic acid, deferoxamine, and dexrazoxane. J Clin Pharmacol. 1998;38:101–105.


54.Geurkink, TL. Improved peripheral vascular function with low dose intravenous ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA). Townsend Letter for Doctors & Patients. 1994. p. 722.


55.McDonagh EW, Rudolph CJ, Cheraskin E. An oculocerebrovasculometric analysis of the improvement in arterial stenosis following EDTA chelation therapy. J Holistic Med. 1982;4:21–23.

 

56.Rathmann KL, Golightly LK. Chelation therapy of atherosclerosis. Drug Intell Clin Pharm. 1984;18:1000–1003.


57.Schacter MB. EDTA Chelation Therapy - 2000. Total Health. 2000;22:42.


58.Guldager B, Brixen KT, Jorgensen SJ, Nielsen HK, Mosekilde L, Jelnes R. Effects of intravenous EDTA treatment on serum parathyroid hormone (1-84) and biochemical markers of bone turnover. Dan Med Bull. 1993;40:627–630.


59.Guldager B, Jelnes R, Jorgensen SJ, Nielsen JS, Klaerke A, Mogensen K, Larsen KE, Reimer E, Holm J, Ottesen S. EDTA treatment of intermittent claudication--a double-blind, placebo-controlled study. J Intern Med. 1992;231:261–267.


60.Kitchell JR, Palmon FJ, Aytan N, Meltzer LE. The treatment of coronary artery disease with disodium EDTA. A reappraisal. Am J Cardiol. 1963;11:501–506. doi: 10.1016/0002-9149(63)90011-0.


61.Olszewer E, Sabbag FC, Carter JP. A pilot double-blind study of sodium-magnesium EDTA in peripheral vascular disease. J Natl Med Assoc. 1990;82:173–177.


62.Sloth-Nielsen J, Guldager B, Mouritzen C, Lund EB, Egeblad M, Norregaard O, Jorgensen SJ, Jelnes R. Arteriographic findings in EDTA chelation therapy on peripheral arteriosclerosis. Am J Surg. 1991;162:122–125. doi: 10.1016/0002-9610(91)90172-A.


63.van Rij AM, Solomon C, Packer SG, Hopkins WG. Chelation therapy for intermittent claudication. A double-blind, randomized, controlled trial. Circulation. 1994;90:1194–1199.


64.Green DJ, O'Driscoll JG, Maiorana A, Scrimgeour NB, Weerasooriya R, Taylor RR. Effects of chelation with EDTA and vitamin B therapy on nitric oxide-related endothelial vasodilator function. Clin Exp Pharmacol Physiol. 1999;26:853–856. doi: 10.1046/j.1440-1681.1999.03156.x.


65.Morgan BW, Kori S, Thomas JD. Adverse effects in 5 patients receiving EDTA at an outpatient chelation clinic. Vet Hum Toxicol. 2002;44:274–276.

 

66.Wirebaugh SR, Geraets DR. Apparent failure of edetic acid chelation therapy for the treatment of coronary atherosclerosis. Dicp. 1990;24:22–25.


67.Guldager B, Jorgensen PJ, Grandjean P. Metal excretion and magnesium retention in patients with intermittent claudication treated with intravenous disodium EDTA. Clin Chem. 1996;42:1938–1942.


68.Schmidt K, Pittler MH, Ernst E. Bias in alternative medicine is still rife but is diminishing. Bmj. 2001;323:1071. doi: 10.1136/bmj.323.7320.1071.


69.Cranton, EM. Textbook on EDTA Chelation Therapy. 2nd. Charlottesville, Virginia , Hampton Roads Publishing Company Inc.; 2001.


70.Roberts JC, Fletcher RH, Fletcher SW. Effects of peer review and editing on the readability of articles published in Annals of Internal Medicine. Jama. 1994;272:119–121. doi: 10.1001/jama.272.2.119.


71.Cranton, EM. Negative Danish study of EDTA chelation biased. Townsend Letter for Doctors. 1992. pp. 604–605.


72.Olmstead, SF. Critique of the Patch Chelation Therapy Trial. 2002.

Copyright © All Rights Reserved