Det danske sundhedsvæsen

Medicinalindustrien har taget kvælertag på sundhedsvæsenet og tvinger penge ud af sundhedssystemet.


De politikere, som beslutter nedskæringerne, påvirkes af effektive lobbyister og magtfulde interesseorganisationer.  Skal patientens sygdom ikke behandles, selv om det koster en million? Skal vi afvise at forlænge den døende kræftpatients liv i nogle måneder. Det er lykkedes medicinalindustrien at score ekstra milliarder i Danmark.


Der er andre lande, hvor man har turdet at tage fat både i industrien og debatten, som nødvendigvis må tages, hvis ikke medicinalindustrien  skal ødelægge sundhedssystemet. Hvor er debatten om rettigheder og patenter blevet af? Et medicinalfirma må beskytte sine rettigheder for at kunne investere i udvikling af ny medicin. Den gængse opfattelse er, at patentrettigheder og monopoler er i samfundets interesse, eller vil vi ikke få udviklet ny medicin.


Økonomiske beregninger har vist, at uden de monopoler, som patenterne medfører, ville sundhedssystemet kunne have sparet tre fjerdedele medicinudgifterne. Det ville være pengene værd, hvis patenterne medførte udvikling af nye og bedre behandlinger og velfærd, men eksperter fastslår, at hele det moderne rettigheds- og patentsystem bremser udviklingen af nye ideer og reducerer vores velfærd. Den industrielle udvikling foregik uden at nogen havde patent og monopol på dampmaskiner, benzinmotorer eller elektricitet. Patenter og monopoler ville have forsinket udviklingen at ny teknologi og velfærden.


Løsningen på de stigende medicinpriser er at stå fast på et meget lavere prisniveau og ikke underkaste sig medicinalindustriens ofte urealistiske prisfastsættelser. Vi har brug for medicinen, men de har også brug for os. Hvem skulle de ellers sælge medicinen til? Og endelig mangler vi en revision af et forældet patentsystem, der giver mulighed for ekstrem udnyttelse.


Læs også: Medicinspekulanter i søgelyset