Forskning

Forskning

Der udgives årligt mere end 1.8 millioner videnskabelige artikler med et samlet antal på mere end 50 millioner artikler og der findes mere end 28.000 tidsskrifter. Endelig offentliggøres der hver dag 75 videnskabelige undersøgelser. Konsekvensen kan være, at der ved systematisk gennemgang af selv et mindre område kan være nødvendigt at gennemgå måske 30.000 artikler. At få overblik over så store mængder artikler er allerede for flere år siden blevet en for stor udfordring for den videnskabelige evidens.


Forskning er vigtig, men kan misbruges både til at promovere uvirksom eller farlig medicin eller miskreditere god og effektiv medicin. Trods mange krav til forsøgsprotokoller, retningslinjer for good clinical practice og krav om anmeldelse til videnskabsetiske komiteer og lægemiddelstyrelser snydes der fortsat til gavn for firmaerne, men til skade for patienterne og samfundsøkonomien. [Gøtzsche PC 2003].


Referencen nævner flere forskellige tilfælde med videnskabelig snyd. Da det ikke er strafbart at snyde med videnskabelige forsøg er tendensen udbredt og betragtes af mange forskere nærmest som en sport til fremme af egne interesser. Bl.a. har forskning i(mod) EDTA været involveret i videnskabelig snyd. Man undlod helt at tilsætte EDTA , så alle patienterne fik saltvand (bortset fra et underforsøg, hvor man undersøgte mineraludskillelsen i urinen). [Guldager B 1992].


At der foreligger snyd er dokumenteret gennem en dobbelt-blind undersøgelse foretaget i EDTA-klinikken og superviseret af en konsulent for Sundhedsstyrelsen og offentliggjort i et indekseret tidsskrift [Christensen K 1999].


Forskning i EDTA-behandlingens effekt på hjertekredsløbssygdomme har gennem tiden været oppe imod forskellige barrierer, først og fremmest at patentet udløb i 1969 hvilket var ensbetydende med, at forskning skulle finansieres privat, idet ingen medicinalfirmaer nu var interesseret i yderlig forskning, da man ikke uden patent kunne hente nogen gevinst hjem på fremtidigt salg.


2001, 11. september, Information: Verdens mest ansete lægetidsskrifter går nu i aktion modmedicinalfirmaer, der manipulerer med forskningsresultater. Misinformation oghemmeligholdelse af resultater kan skade patienterne, menertidsskriftsredaktørerne. Specielt forskningsresultater fremlagt eftermulticenter-studier – dvs. forskning, der er foretaget flere steder på sammetid – er problematiske.

 

"Det er et fremragendeinitiativ, som redaktørerne for de internationalt mest respekteredelægetidsskrifter, herunder også vort hjemlige Ugeskrift for Læger, her hartaget", siger forskningschef Jørgen Videbæk, Hjerteforeningen.Manipulation af forskningsresultater er umoralsk, til skade for forskningensseriøsitet og anseelse, og værst af alt også skadelig for patienterne, fordiuredelig forskning nødvendigvis må forringe standarden af den behandling, derer til rådighed for patienten.


Efter at hjerte-bypassoperationer blev populære (indtægtsgivende for privathospitaler først i USA og prestigegivende for lægerne) midt i 1960’erne, blev både EDTA-behandlingen og ballonudvidelser boykottet. I dag anvendes hjerte-bypass-operationer kun i tilfælde, hvor ballonudvidelse og stentning ikke kan foretages af tekniske årsager.


I midten af 1990’erne deltog EDTA-klinikkerne i forarbejdet til en europæisk dobbelt-blindet undersøgelse af EDTA-behandlingen effekt på claudicatio intermittens (rygerben) og kranspulsårelidelser (angina pectoris) med finansiel støtte fra EU. Pga. skærpede krav til videnskabelige undersøgelser forlangte man imidlertid fra FDA, den amerikanske sundhedsstyrelse, at der skulle dobbelt så mange patienter gennemforsøget som der var bevilget penge til (8 millioner danske kroner), hvorfor protokollerne blev kørt videre i amerikansk regi via vores amerikanske samarbejdspartner, Ross Gordon.