Hvad er EDTA

  HVAD ER EDTA
EDTA er en forkortelse for Ethylen Diamin Tetra Acetat. Ethyl betegner en forbindelse mellem kulstof (C) og brint (H), diamin to (di) forbindelser mellem kvælstof (N) og brint (H), tetra betyder fire og acetat, der er salt af eddikesyre, der indeholder kulstof (C), brint (H) og ilt (O).


KEMISKE FORMEL: (HOCOCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2


MOLEKYLVÆGT: 292.25


ALMINDELIGE SYNONYMER:

(ETHYLENEDINITRILO) TETRAACETIC ACID

ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID

EDETIC ACID


EDTA anvendes medicinsk hovedsaglig som antikoagulant (ved at binde kalk-ioner) i blodprøver eller plasmablod og som antioksidant og konserveringsmiddel (via den metalbindende funktion) i fødevareindustrien og i farmaceutiske præparater.


EDTA absorberes dårligt fra mave-tarm-kanalen. Efter intravenøs infusion fordeles EDTA primært i plasma med en halveringstid på 20-60 minutter. EDTA udskilles primært gennem nyrerne og stort set intet omsættes eller nedbrydes i kroppen.


ABSORPTION

________________________________________

Kliniske afprøvninger har vist, at EDTA ikke optages gennem huden [Lanigan RS 2002].


Menneskeforsøg har påvist ringe absorbtion; kun 2.5% af en 3 gram dosis blev udskilt i urinen (Srbrova and Teisinger, Arch. Gewerbepathol., 15, 572, 1957). 


En dosis på 1.5 mg af 14C-mærket CaNa2EDTA givet i en gelatinekapsel til en normal, sund mand blev absorberet op til 5% (Foreman, H. & Trujillo, T. T. (1954) J. lab. clin. Med., 43, 566).


Oralt administreret EDTA kan øge absorptionen af bly og denne adminstrationsmåde kan ikke længere anbefales. (American Society of Health-System Pharmacists 2011; Drug Information 2011. Bethesda, MD. 2011).


Indtagelse af store doser EDTA gennem munden har givet anledning til negative reproduktive og udviklingsmæssige forstyrrelser hos dyr, og må derfor stærkt frarådes [Lanigan RS 2002].


EDTA er et almindeligt forekommende tilsætningsstof i fødevarer. Kroniske toksicitetsanalyser har vist, at diæter indeholdende op til 5% var uden større bivirkninger (eftersom EDTA kun i ganske ringe grad absorberes og ikke omdannes kemisk i mave-tarm-systemet [Heimbach J 2000].