Hjem

Copyright © All Rights Reserved

 

Grundforskning i udviklingen af medicinalindustriens kontrol over moderne medicinsk behandling.

 

 

 

Medicinalindustrien bryder loven om menneskeforsøg

Medicinalindustrien skal fra 2018 registrere deres resultater fra menneskeforsøg i en samlet EU-database, men mange forskere er bekymrede for, at medicinalindustrien vil bryde loven uden sanktioner. Det er nemlig tilfældet i USA , hvor en undersøgelse viser, at den amerikanske version af loven kun bliver overholdt i 13 procent af tilfældene.

 

Arbejder din læge for et eller flere medicinalfirmaer?

Mange læger bliver financieret af medicinalindustrien med heraf følgende interessekonflikter i forhold til patientbehandling.

 

Læger, der modtager honorar fra et medicinalfirma, har tendens til at udskrive flere lægemidler fra dette firma.

Det kan have konsekvenser for patienters helbred, for patienter, der skal betale mere for deres medicin, er mindre tilbøjelige til at fortsætte behandlingen.

 

Fejlmedicinering

Hver tiende indlæggelse skyldes forkert håndtering af medicin

 

Statiner forlænger kun livet med få dage

En metaanalyse omfattende 11 undersøgelser af effekten af statiner på overlevelse publiceret i British Medical Journal i 2015 konkluderede, at statiner forlænger overlevelsen med mellem -5 til19 dage og -10 til 27 dage ved henholdsvis primær- og sekundærprofylakse undersøgelser.

 

Rød-gul-grøn listen

Øger risikoen for svimmelhed og fald. Kun ringe effekt, men kan have alvorlige bivirkninger. Kan gøre brugeren afhængig.

Sådan ser nogle få af de mange advarsler, som IRF har klistret på en række lægemidler.

Midlerne findes på instituttets såkaldte rød-gul-grøn liste, der er en liste over lægemidler, man skal være yderst varsom med at give til personer i aldersgruppen 65 år og op.

Selv skriver IRF om midlerne på listen, at de er ”risikopræparater, der bør undgås til ældre, da de svækker deres funktionsevne.”

Alligevel blev der sidste år udskrevet mere end 376 millioner doser af lægemidlerne fra listens røde og gule kategori til netop denne gruppe ældre danskere.

 

Patientforeninger

Patientforeninger har de samme problemer som de fleste læger, der får informationer fra læger, der er sponsoreret af medicinalindustrien og derfor mere støtter industriens økonomiske mål fremfor patienternes interesser. Hjerteforeningen meddelte i 2005, at 30.000 mennesker ville dø inden for 10 år, hvis ikke yderligere 900.000 blev behandlet med kolesterolsænkende lægemidler [Rathje M TV2 News 20. april 2012]. Forud for lanceringen af HPV-kampagnen ”Vidunderlivet” med anbefaling af HPV-vaccinen Gardasil modtog Kræftens Bekæmpelse 675.000 kroner fra producenten af vaccinen Gardasil, Sanofi Pasteur MSD.

 

Antioksidanter og forebyggelse af kræft

Til dato har der været adskillige større undersøgelser omfattende mindst 7000 forsøgspersoner, der testede effektiviteten af antioxidanters rolle i forebyggelsen af kræft. De undersøgte antioxidanter omfattede beta-karoten, vitamin C og E, selenium, retinol, zink, riboflavin og molybden. Ingen af de afsluttede undersøgelser gav overbevisende evidens for brugen af antioxidant-tilskud til forebyggelse af kræft [Goodman M. et al 2011].

 

Tilskud af antioksidanter kan være farligt

Tilskud af antioksidanter som C- og E-vitamin er tidligere blevet opfattet som havende en mulig anticancer effekt fordi de neutraliserer skadelige frie radikaler i kroppen. En del læger og kosteksperter har været overbevist om, at tilskud af antioksidanter kunne beskytte mod kræft og ligefrem anvendes i behandlingen af kræft. Men denne opfattelse, der har savnet videnskabeligt grundlag, er nu ved at ændre sig til, at antioksidanter ud over ikke at have nogen anticancer effekt også kan gøre visse kræftformer mere aggressive. En ny undersøgelse viser som den seneste af en række undersøgelser, at indtagelse af større mængder antioksidanter kan være farligt [Le Gal K et al 2015].

 

Bloddonorer lever længere end ikke-donorer

Ny dansk undersøgelse på 1.182.495 donorer bekræfter tidligere undersøgelser: Bloddonorer lever længere end ikke-donorer. Bloddonorer får fjernet skadeligt jern fra kroppen og dermed reduceret risikoen for forskellige jernbetingede sygdomme. Jo hyppigere der blev afgivet blod, des længere var levealderen. Selv efter hensyntagen til forskellen mellem donorer og ikke-donorer, hvoraf nogle ikke kan afgive blod pga. sygdom, var der fortsat betydelig forskel. Frit jern er hovedårsagen til udvikling af åreforkalkning. [Ullum H et al. 2015].

 

Det danske sundhedsvæsen i (økonomisk) krise

Det danske sundhedsvæsen står overfor stigende økonomiske problemer. Der skal spares, fyres og lukkes hospitaler overalt i Danmark. Alene i år skal der spares yderligere 2 milliarder kroner. Medicinalindustrien har taget kvælertag på sundhedsvæsenet og tvinger penge ud af sundhedssystemet.

Læs mere her.

 

E-cigaretter

Debatten om E-cigaretter er hæmmet af manglende dokumentation både for deres effektivitet i at hjælpe folk til rygeophør og for farlighed. Man kan dog i dag konkludere, at E-cigaretter er mindre farlige end cigaretter, men har deres egen risici, som man må tage hensyn til. Bl.a. viser undersøgelser, at nikotin i sig selv har en kræftfremkaldende effekt på lungeceller og virker stærkt vanedannende. Det er derfor bekymrende, at markedsføringen specielt over for yngre personer (18-24 år) fra 2011-2013 er øget med 321 %. Personer med lungesygdom bør helt afholde sig fra rygning af e-cigaretter.

 

Phthalater

Phthalater bruges primært til at blødgøre og styrke plastik, der bruges indenfor husholdning. Nye undersøgelser viser, at blodtrykket stiger jo mere phthalat vi indtager og samtidig øges risikoen for insulinresistens og dermed type 2 diabetes.

 

Prostatakræft

Prostatakræft er den næsthyppigste dødsårsag forårsaget af kræft hos mænd. Diagnosen stilles normalt på målingen af antistoffer (PSA), som imidlertid giver mange falske positive svar som følge af miljømæssige årsager. Et team af engelske kemikere har fremstillet en sensor chip, der med nano-teknologi kan identificere helt specifikke glycoproteiner forbundet med prostatacancer. Fremtidig udvikling af sensor chips, der anvender nano-teknologi kan få stor betydning for tidlig og specifik diagnostik af forskellige kræftformer.

 

Smertestillende medicin

De amerikanske sundhedsmyndigheder forstærker advarslen mod smertestillende midler som Brufen, Diclofenac, Ibuprofen, Indometacin, Naproxen og Piroxicam: "Tidligere sagde vi, at de kunne øge risikoen for blodprop i hjertet og slagtilfælde, nu sige vi at de øger risikoen for blodprop i hjertet og slagtilfælde."