Hjem

Copyright © All Rights Reserved

Kronologisk gennemgang af vigtige begivenheder for udviklingen af moderne medicin

(under udarbejdelse)

 

Emil Adolf von Behring (15. marts 1854 – 31 marts 1917) var en tysk bakteriolog, der opdagede, hvordan kroppen danner modgifte imod bakteriers toksiner. Hans opdagelser blev grundlaget for immunologien. Fik som den første nobelprisen i medicin.

 

1901 stiftes Rockefeller Institute for Medical Research, der i 1904 fik sin egen bygning og i 1910 sit eget hospital i New York. Rockefeller Institute and Foundation får sammen med Carnegie Foundation senere afgørende betydning for kommercialiseringen af moderne medicin.

 

Niels Ryberg Finsen (15. december1860 til 24. september 1904) studerede lysets virkning på huden, og blev verdensberømt ved at indføre lysbehandling af forskellige hudlidelser, først og fremmest hudtuberkulose. Finsens medicinske Lysinstitut blev opført 1896 i en beskeden træbarak ved Kommunehospitalet. Modtog nobelprisen i medicin 1903.

 

1904 danner den amerikanske lægeforening AMA the Council on Medical Education (CME), hvis formål var at rekonstruere den amerikanske medicinske uddannelse. På flere medicinske skoler kunne man blive læge på to år uden undervisning i anatomi eller andre basale, medicinske fag.

 

1904 fremstilles giftgassen lewisit af kemikeren Julius Arthur Nieuwland i forbindelse med hans PhD. Lewisit er en arsen-forbindelse og opkaldt efter kemikeren Winford Lee Lewis. USA fremstillede 20.000 tons lewisit, som stort set ikke kom i brug, idet det senere blev erstattet af sennepsgasser.

 

I 1908 inficerer tre forskere snesevis af børn med tuberculin, opdaget i 1890 af Robert Koch, på St. Vincent's House børnehaven i Philadelphia, hvilet forårsagede permanent blindhed hos nogle af børnene og smertefulde betændelser

og læsioner hos andre. [Roger Cooter (1992). In the Name of the Child. Routledge. pp. 104–105. ISBN 978-0-203-41223-7].

 

I 1908 henvendte CME sig til the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, hvis præsident anbefaler skolemanden Abraham Flexner, hvis bror, Simon Flexner var den første direktør for Rockefeller Foundation.

 

1910 publiceres Flexner-rapporten (også kaldet Carnegie Foundation Bulletin Number Four) skrevet af Abraham Flexner med støtte af Carnegie Foundation og Rockefeller Foundation. Flexner-rapporten var oprindeligt udarbejdet for at højne standarden i de medicinske skoler og begrænse forskning og undervisning til videnskabelige protokoller. Flexners arbejde tog afstand fra alle former for behandling som urtemedicin, kiropraktik, naturopati, homøopati og elektroterapi, der ikke var baseret på videnskabelige undersøgelser (forløber for evidensbaseret medicin), og som inden 1910 var de mest fremtrædende behandlingsformer. Rapporten medførte, at flertallet af de amerikanske medicinske skoler lukkede pga. svigtende økonomisk grundlag.

 

Det lykkedes Flexner gennem overbevisende fundraising at skaffe mellem 600 og 700 millioner dollar fra hovedsaglig Rockefeller og Carnegie Foundation, men også JP Morgan og mange andre. Flere medicinske skoler som John Hopkins, Washington University, Chicago University, Vanderbilt, Yale, Howard og Rochester University modtog disse fonde til at forbedre de fysiske faciliteter og laboratorier og ansætte fuldtids medarbejdere.

 

1910 etableres den danske sundhedsstyrelse som organ udenfor centraladministrationen.

 

I 1911 injicerer dr. Hideyo Noguchi fra Rockefeller Institute 146 hospitalspatienter (heraf nogle børn) med syfilis. Han blev senere sagsøgt af forældrene til nogle af de børn, som senere fik syfilis som følge af eksperimentet. [Reviews and Notes:

History of Medicine: Subjected to Science: Human Experimentation in America before the Second World War,  Annals

of Internal Medicine, American College of Physicians, July 15, 1995 vol. 123 no. 2 159].

 

Mellem 1918 og 1922 blev indsatte i Californiens San Quentin State Prison udsat for talrige medicinske forsøg.  Mange mandlige fanger fik transplanteret testikler fra nyligt henrettede fanger. Under disse forsøg ledet af lægen Leo L. Stanley fik mange mænd også transplanteret kønsorganer fra geder, orner og væddere. Tuberkulose-behandling blev også testet på fanger mod mildnet straf. 400 indsatte i Stateville Correctional Center i Illinois  blev udsat for malaria med håb om at finde en kur. Frem til 1960’erne blev omkring 90 procent af farmaceutisk forskning foretaget på fanger pga medicinalindustriens store behov for forsøgspersoner. Forsøg på fanger standsede i løbet af 1970’erne.

 

1921 opdagede canadierne Frederick Banting (1891-1941) og Charles Best (1899-1978) insulin.

 

Niels Bohr (7. oktober 1885 til 18. november 1962) får 1922 Nobelprisen i fysik for kortlæggelsen af brintatomet.

 

1926 konstruerer Marc C. Lidwell og Edgar H. Booth fra University of Sydney verdens første bærbare pacemaker. Den første pacemaker blev indopereret i Stockholm i 1958 ved åbning af brystkassen. Siden 1960'erne indopereres ledningerne gennem en blodåre. Hvert år får mere end 2500 danskere implanteret en pacemaker.

 

1928 opdages penicillin ved et tilfælde af den skotske læge Alexander Fleming. Behandling med masseproduceret penicillin af sårede soldater under 2. verdenskrig var medvirkende til, at penicillin hurtigere kom i anvendelse. Fleming modtog Nobelprisen i 1945.

 

1928 grundlægges Århus Universitet.

 

1932. I det såkaldte Tuskegee eksperiment 1932-1972 udført af U. S. Public Health Service blev 399 mænd med afrikansk herkomst tilbudt “behandling” af forskerne, der ikke fortalte forsøgspersonerne, at de havde syfilis og ikke gav dem

behandling, men bare fulgte udviklingen af sygdommen. I 1947 blev penicillin tilgængelig som behandling, men lederne af eksperimentet forhindrede forsøgspersonerne i at få behandling andetsteds ved at lyve om deres tilstand. Ved slutningen af eksperimentet 1972 var kun 72 testpersoner i live. 28 var døde af syfilis, 100 var døde af relaterede komplikationer, 40 ægtefæller var blevet smittet og 19 børn var født med syfilis. Eksperimentet blev stoppet i 1972 efter at være blevet lækket til pressen.

 

1945 introduceres internal mammary artery implantation proceduren af den canadiske kirurg Arthur Vineberg, en forløber for den 22 år senere bypass-operation. Internal mammary artery implantation er dog stadig en vigtig del af bypass-proceduren i dag.

 

Edward Kendall og Phillip Hench demonstrerede den terapeutiske anvendelse af kortison til gigtsygdomme  og andre inflammatoriske lidelser. Det skulle senere vise sig, at der var betydelige ulemper og bivirkninger ved langtidsbrug. Kendall og Hench modtog Nobelprisen 1950 i fysiologi/medicin sammen med Tadeus Reishstein.

 

1953. Under den kolde krig iværksatte CIA en række eksperimenter med det formål at kunne beherske ”mind control”. Fremtrædende psykiatere arbejdede undr hemmelige kontrakter med CIA. Psykiatriske patienter, fængsels-fanger og endda uvidende, almindelige mennesker blev udsat for en vifte af eksperimenter, der skulle gøre afhøringer mere effektive, fremkalde hukommelsestab og ny adfærd. Hypnose, elektrochok og dødelige blandinger af medicin blev brugt. National Geographics video-dokumentarer viser, hvordan tophemmelige regeringsprojekter, bragt til offentlighedens kendskab gennem Freedom of Information Act, arbejdede stort set uafbrudt for at perfektionere kontrollen over det menneskelige sind. Ansatte i CIA, militærfolk og agenter fik uden deres viden LSD og afhørt i andre eksperimenter, hvilket førte til flere dødsfald.

 

1953 lykkedes det for den amerikanske læge og virolog Jonas Salk fra University of Pittsburgh at udvikle en vaccine mod polio, som i løbet af få år blev sat i masseproduktion. Fra 1955 blev der gennemført en omfattende poliovaccination i Danmark. Det sidste tilfælde af polio opstået i Danmark var i 1976.

 

1953 beskrives DNA's struktur af James D. Watson og Francis Crick, der modtager Nobelprisen i 1963.

 

1955 fremsættes teorier om frie radikaler og cross-linking for første gang.

 

1960 oprettes Dansk Cardiologisk Selskab efter at kardiologi blev udskilt fra intern medicin nogle år tidligere.

 

1962 dannes Hjerteforeningen, der i dag har godt 137.000 medlemmer.

 

1967 udfører Christiaan Bernard den første hjertetransplantation.

 

1969 konstrueres ballon-katederet af Thomas Fogarty.

 

1970 vedtog Folketinget Universitetsstyrelsesloven, der var et radikalt brud  på fortidens styreform. Indflydelse og kompetencer blev decentraliseret og fordelt på styrende organer på institutter og fakulteter.

 

1971 konstrueres den første kommercielle CT-skanner.

 

1973 beskrev Demopoulos fri radikal patologi i udviklingen af kroniske sygdomme i Federation Proceedings 32;1859-1861. Opdagelsen af fri radikalers betydning for udviklingen af kroniske lidelser som åreforkalkning, kræft- og gigtlidelse m.fl. skulle efterhånden vise sig at være dette århundredes vigtigste og mest betydningsfulde opdagelse indenfor lægevidenskaben overhovedet. Gennem frie radikaler har man i dag opnået en indsigt i udviklingen af vor tids mest almindelige sygdomme og dermed behandlingsmulighed af selve sygdommen og ikke kun dens symptomer.

 

1977 udføres Den første koronare ballonoperation af den schweiziske røntgenlæge Andreas Grüntzig.

 

1978, september, fastslår en rapport fra OTA (Office of Technology Assessment, Congress of United States), at kun 10-20 % af alle medicinske procedurer er dokumenterede gennem kontrollerede forsøg. Næsten 75 % af de analyserede offentliggjorte artikler fremkom med forkerte eller ubegrundede konklusioner alene som følge af statistiske problemer.

 

1978 vinder Ray Evers en retssag vedrørende en læges lovlige ret til at bruge et medikament godkendt af FDA (amerikanske sundhedsstyrelsen) til brug ved en specifik tilstand til også at kunne bruges til en anden tilstand.

 

1980 konstrueres den første kommercielle MRI-skanner.

 

1981 postulerede JL Sullivan, at forøgede mængder jern i kroppen medvirker til øget dannelse af frie radikaler og atherosklerose, hvilket forklarer den forskel i forekomst og dødelighed mellem kvinder (der mister blod og dermed jern under menstruation) og mænd i samme alder. Dette er bekræftet ved senere undersøgelser.

 

1981 udføres den første kombinerede hjerte-lunge-transplantation.

 

1983 bliver dansk karkirurgi et selvstændigt grenspeciale.

 

1983-1989 benyttede vestlige lægemiddelkoncerner som Bayer, Hoechst, Novartis og Roche DDR-borgere som forsøgspersoner – uden at de var informeret eller havde givet samtykke. I alt 50 klinikker fik i årene 1983-1989 angiveligt udført i alt 165 kliniske afprøvninger af forskellige slags hjerte- og kredsløbsmedicin samt antidepressiva. Virksomhederne betalte op til 860.000 D-Mark (440.000 Euro) for studierne.  Der Spiegel.

 

1984 viser en 10-års efterundersøgelse af bypass-opererede patienter, at ud af 132 venegrafter, der var åbne et år efter operation, var kun 50 åbne efter 10 år. Resten var enten lukkede (39) eller forsnævrede (43). I normale kranspulsårer uden grafter var 15 ud af 32 med karsygdom. 15 patienter udviklede ikke nye læsioner mod 67, der gjorde (N Engl J Med 331:1329-1332, 1984).

 

1985 modtog Michael S. Brown og Joseph L. Goldstein Nobelprisen i Fysiologi og Medicin "for deres opdagelser om regulering af kolesterol-stofskiftet." Goldstein og Browns arbejde har fundamental betydning for forståelsen af sygdomme forårsaget af åreforkalkning. Godt 600.000 danskere tager dagligt kolesterolsænkende medicin. Det anslås, at op mod 28.000 danskere har familiær hyperkolesterolæmi. Kun få procent af disse har fået stillet diagnosen.

 

I 1987 påbegyndte Novo Nordisk produktion af humant insulin, som var nøjagtig mage til menneskes eget ved hjælp af gensplejsede mikroorganismer.

 

1987, 28. august, afsiger dommer Susan Getzendanner dom over AMAs forsøg på at ødelægge den kiropraktiske profession gennem ”en systematisk, langvarig forseelse med den hensigt at ødelægge en autoriseret profession”.

 

1987 viser sammenligning mellem medicinsk og kirurgisk behandling (koronar bypass) for ustabil angina pectoris på 468 mænd undersøgt med røntgen-kontrast ingen forskel ved 2-års follow-up. Dog havde gruppen af patienter med nedsat hjerte-pumpekraft en signifikant bedre 2-års overlevelse. (N Engl J Med 1987;316(16):977-984).

 

1988 beskriver AMA, den amerikanske lægeforening, i eget tidsskrift, JAMA, at mindst 44 % af alle hjerte bypass-operationer udføres uden gyldig indikation (JAMA 1988;260:505-509).

 

1988 påbegyndes intravaskulær stent-implantation - øger holdbarheden efter ballonudvidelse.

 

1989 indføres hjertedødskriteriet i Danmark, hvorefter man kunne udføre transplantation af hjerte, lunge og lever, da disse organer ikke tåler den iltmangel, der altid indtræffer, dersom hjertedødskriteriet anvendes.1967 udførtes første hjertetransplantation i verden.

 

1990 udføres den første hjertetransplantation i Danmark.

 

1993 erstattes Universitetsstyrelsesloven af Universitetsloven, der medførte en styrelse på alle niveauer med involvering af ansatte og studerende.

 

1993, 30. april. I Børsens Nyhedsmagasin oplyses det, at der hvert år opereres omkring 1500 danskere for blodprop i hjertet og at der hvert år dør 16-17.000 af blodprop i hjertet. Hertil kommer der næsten 10.000, der dør af hjertestop eller hjerneblødning. 3000 af blodprop-dødsfaldene rammer personer under 65 år. Til sammenligning dør omkring 5000 af kræft. Hjerteforeningen informationschef Steen M. Andersen oplyser, at blodårerne hos ca. en tredjedel af de ballon-opererede er lukket igen efter et halvt år. De gennemsnitlige ventetider til hjerteoperation ligger på 8-16 måneder.

 

1993. Direktøren for den farmaceutiske afdeling i det italienske sundhedsministerium, lægen Duilio  Poggiolini, arresteres anklaget for forfalskning og bestikkelse, der tilskyndede  godkendelsen af ubrugelige lægemidler. I 2012 idømtes han en bøde på 5,164,569 euro. Skandalen involverede den daværende sundhedsminister,  lægen Francesco De Lorenzo, der sørgede for, at lægemiddelfirmaerne betalte bestikkelse for at få deres medicin godkendt og solgt til "passende " priser.

1994. Alle karkirurgiske indgreb i Danmark foretages nu på karkirurgisk specialafdelinger mod tidligere på kirurgisk-karkirurgisk afdelinger.

 

1994. I en undersøgelse med 2649 patienter, hvor halvdelen gennemgik en bypass-operation og den anden halvdel fik medicinsk behandling for angina pectoris forårsaget af koronar hjertesygdom konstaterede man en dødelighed på 3-5 % som umiddelbar følgevirkning af bypass-operation. Kirurgi nedsatte ikke risikoen for at dø før efter det andet år. Efter 5. år var 15,5 % af de medicinsk behandlede patienter døde mod 10,2 % af de bypass-opererede. Efter 12 år var dødeligheden ens i de to grupper, formentlig pga. tilstoppede eller bristede venegrafter. (Lancet 1994:334:563-570).

 

1995, 31. januar. JyllandsPosten: "Læger snyder med medicinforsøg" af Hjalmar Færch, der bl.a. skrev: "Mange videnskabelige forsøg med nye behandlingsformer er ikke troværdige. Der snydes rask væk med forsøgene, når læger tester nye lægemidler. Problemet skyldes, at forskerne er forudindtagede. Prof. Peter C. Gøtzsche  refererer i en artikel i Ugeskrift for Læger til en engelsk doktordisputats, der bygger på 250 lodtrækningsforsøg, hvor kun 79 havde tilstrækkelig skjult lodtrækning, 21 forsøg var utilstrækkeligt sikrede mod forskernes påvirkning og resten lå i gråzonen. Brud på randomiseringen (lodtrækningen) er velkendt. Der er eksempler på, at forskerne har sprættet lukkede kuverter op eller gennemlyst dem på røntgenafdelingen. Snyderiet opfattes undertiden som en ret uskyldig akademisk leg, men det bliver konsekvenserne ikke mindre af."

 

1995, februar. Artikel i MD Magazine beskriver, at mange bypass-operationer er fuldstændig nyttesløse ifølge adskillige videnskabelige undersøgelser. Kun i tilfælde af aflukning af venstre kranspulsåre ledsaget af hjertesvigt redder bypass liv eller forebygger blodprop. Patienter med kranspulsårelidelse behandlet uden kirurgi har samme overlevelsesgrad som opererede med bypass.

 

1995, JP 12. november: Sundhedsstyrelsen standser akutte hjerte-bypass-operationer på Bispebjerg Hospital fordi mere end en fjerdedel af de opererede  døde. Tidligere havde Sundhedsstyrelsen stoppet samtlige hjerteoperationer på privathospitalet Hamlet i København, fordi 5 procent af de opererede døde, og 10 patienter havde alvorlige komplikationer efter operationen.

 

1999. F. Hoffmann-La Roche Ltd blev dømt skyldig i ulovlig karteldannelse og idømt en bøde på 500 millioner dollars, datidens største bøde. Ved samme lejlighed blev BASF idømt en bøde på 225 millioner dollars.


2001. Den russiske patolog Yury Bandazhevsky blev I 2001 idømt 8 års fængsel som følge af hans videnskabelige forskning af Chernoby-katastrofen, officielt fordi han havde taget imod bestikkelse fra studerendes forældre.  

 

2001, 10. september. The Guardian.  Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association og 10 andre store tidsskrifter anklager druggiganterne for at bruge deres penge eller true med at fjerne dem for at binde akademiske forskere med kontrakter, så de er ude af stand til at rapportere frit og sandfærdigt om resultaterne af de videnskabelige undersøgelser. Resultaterne kan blive begravet i stedet for offentliggjorte, hvis de ikke svarer til sponsorernes forventninger. Det er også forræderi mod patienter, der accepterede at deltage i hvad de troede var forskning for at finde ny og bedre behandling for sygdom.

 

2001, 11. september, Information: Verdens mest ansete lægetidsskrifter går nu i aktion mod medicinalfirmaer, der manipulerer med forskningsresultater. Misinformation og hemmeligholdelse af resultater kan skade patienterne, mener tidsskriftsredaktørerne. Specielt forskningsresultater fremlagt efter multicenter-studier – dvs. forskning, der er foretaget flere steder på samme tid – er problematiske.


Det er et fremragende initiativ, som redaktørerne for de internationalt mest respekterede lægetidsskrifter, herunder også vort hjemlige Ugeskrift for Læger, her har taget, siger forskningschef Jørgen Videbæk, Hjerteforeningen. Manipulation af forskningsresultater er umoralsk, til skade for forskningens seriøsitet og anseelse, og værst af alt også skadelig for patienterne, fordi uredelig forskning nødvendigvis må forringe standarden af den behandling, der er til rådighed for patienten.


2005 rapporterede sundhedsudvalget i det britiske underhus om medicinalindustriens indflydelse på baggrund af udtalelser fra 50 vidner, fire medicinalbesøg og 160 indsendte rapporter. Konklusionen var klar: Medicinalindustriens indflydelse er enorm og ude af kontrol, og ikke som tidligere rettet mod sundhedspersonale, men i dag rettet bredt mod patienter, sundhedsafdelinger, administratorer, forskere og videre til akademikere, pressen, skolebørn og politikere.

 

Ikke uventet var den britiske regerings reaktion på rapporten absolut fraværende. Medicinalindustrien i England er efter turisme og finans den mest indbringende aktivitet. Trods entydig og omfattende dokumentation erklærede regeringens embedsmænd, at der ikke var ført bevis for medicinalindustriens usunde indflydelse på folkesundheden.


2005. Patientforeninger har de samme problemer som de fleste læger, der får informationer fra læger, der er sponsoreret af medicinalindustrien og derfor mere støtter industriens økonomiske mål frem for patienternes interesser. Hjerteforeningen meddelte i 2005, at 30.000 mennesker ville dø inden for 10 år, hvis ikke yderligere 900.000 blev behandlet med kolesterolsænkende lægemidler [Rathje M TV2 News 20. april 2012].  Forud for lanceringen af HPV-kampagnen ”Vidunderlivet” med anbefaling af HPV-vaccinen Gardasil modtog Kræftens Bekæmpelse 675.000 kroner fra producenten af vaccinen Gardasil, Sanofi Pasteur MSD.

 

2007. Medicinalfirmaet Merck betalte 670 millioner dollar på grund af bedrageri mod Medicaid og andre sundhedsprogrammer. Merck havde også betalt returkommission til læger og hospitaler for at få dem til at ordinere udvalgte lægemidler. [Silvermaan E. Merck to pay $670 million over Medicaid fraud. Pharmalot 7. februar 2008.

 

2008. Til fest med hjertelægerne. Den 29. marts 2008 købte den 61-årige Jan Kyst Madsen, der var ledende overlæge på hjerteafdelingen indtil 2012 . f.eks. en kulfarvet Montana-reol med indbygget køleskab til 13.000 kr. i designbutikken Bo-Tikken i Hellerup, hvor han selv bor. Det usædvanlige hospitalsudstyr blev betalt med penge fra den forskningskonto, som han selv havde ansvaret for.  I april 2008 havde Jan Kyst Madsen betalt 3.217,50 kr. for mad og drikke i forbindelse med ansattes deltagelse i Berlin Marathon. Fra Jan Kyst Madsens forskningskonto blev der i juni 2009 overført penge til maratonløbet og ekviperingen af sygeplejersker fra hjerteafdelingen på Gentofte Hospital. Et Pioneer-anlæg købt hos AV-Connection i Skanderborg til 3.009 kr. inklusive forsendelse blev ligeledes betalt med midler fra Jan Kyst Madsens forskningskonto. Jan Kyst Madsen anviste desuden forskningsmidler til en kollegas private forbrug, som det fremgik af Jyllands-Postens afsløringer af hjertelægers misbrug af forskningsmidler.

 

2009. Medicinalfirmaet Pfizer betaler 2,3 milliarder dollar, det største forlig inden for sundhedssektoren på den tid.

Et datterselskab havde forfalsket varebetegnelser med det formål at vildlede eller bedrage, og samme firma havde markedsført fire lægemidler ulovligt. (Evans D. Big Pharma's Crime Spree. Bloomberg Markets 2009:december: 72-86).

 

2009 accepterer medicinalfirmaet Sanofi-Aventis at betale 95 millioner dollar i et forlig om bedrageri, hvor firmaet havde overfaktureret sundhedsmyndighederne for medicin til fattige patienter. (https://www.grglaw.com/news-publications-resources/aventis-settles-fca-suit-for-95-5-million).

 

2010. Statens Serum Institut tjener millioner på at anbefale og sælge vaccinationer.

 

2010 betaler AstraZeneca 520 millioner dollar i forlig om bedrageri, idet firmaet ulovligt markedsførte et af sine lægemidler til tilstande som ADHD, aggression, angst, demens, depression, posttraumatisk stress og søvnløshed. Stoffet indbragte firmaet 4,9 milliarder dollar alene i 2009. [https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-04-27/astrazeneca-will-pay-520-million-to-settle-u-s-probe-over-drug-marketing].

 

2010. Medicinalfirmaet Novartis betaler 423 millioner dollar efter et forlig indgået efter anklager om at firmaet betalte returkommission til sundhedspersonalet for at få dem til at ordinerer 6 lægemidler til ikke-godkendt behandling af forskellige lidelser. [https://www.pharma.us.novartis.com/corporate-responsibility/corporate-integrity-agreement].

 

2011 accepterer GlaxoSmithKline at betale 3 milliarder dollar, hvilket går det til det største forlig i en bedragerisag i

sundhedssektoren. Firmaet erklærede sig skyldig i at have markedsført en række lægemidler ulovligt, og anklager om at have bedraget sygesikringen ved at snyde med priserne blev også dækket af forliget. [https://www.nytimes.com/2012/07/03/business/glaxosmithkline-agrees-to-pay-3-billion-in-fraud-settlement.html]. 

 

2011. Tobaksindustrien skjulte i mange år de vanedannende og dødelige følgevirkninger ved rygning og kompenserede det faldende salg i de vestlige lande ved at øge salget i Afrika, Mellemøsten og Asien, hvilket i tidsskriftet Lancet blev beskrevet som salg af vanedannende og dødelige produkter, utvivlsomt den mest grusomme og korrupte forretningsmodel menneskeheden kunne have opfundet.

 

2012. En Cochrane-oversigt, som i alt omfattede tusindvis af individuelle forsøg fandt, at industrisponsorerede sammenlignet med ikke-industrisponsorerede forsøg alt for ofte var gunstigere, både med hensyn til  gavnlige og skadelige virkninger og selve konklusionen.

 

2012, 4. april. Ugeskrift for Læger. EU-Kommissionen vil tillade medicinalindustrien at henvende sig direkte til forbrugerne med information om receptpligtige lægemidler med mulighed for medicinalindustrien at øge presset for, at det bliver tilladt at reklamere for receptpligtig medicin. Reklamepåvirkningen kan derfor blive afgørende for samtalen mellem læge og patient, men ofte er den bedste behandling ikke medicin, og er medicin nødvendigt, er det ikke sikkert, at det netop er det lægemiddel, der omtales i reklamen. Endelig kan direkte henvendelser til borgerne føre til sygeliggørelse af raske mennesker, og øge efterspørgslen af bestemte (nye og dyre) præparater, som patienterne ikke har brug for.

 

Nobelprisen 2012 i medicin blev tildelt John B. Gordon fra Storbritannien og Shinya Yamanaka fra Japan for deres forskning i stamceller 

 

2012 får Johnson & Johnson en bøde på mere end 1,1 milliard dollar, idet retten fandt at firmaet og et datterfirma, Janssen, havde skjult livstruende risici forbundet med et antipsykotisk lægemiddel. Mere end en fjerdedel af lægemiddelforbruget var til børn og unge, herunder til ikke godkendte lidelser. [https://www.reuters.com/article/us-genmab-johnson/genmab-johnson-johnson-agree-1-1-billion-cancer-deal-idUSBRE87T08420120830].

 

2013, december. Hjerteforeningens tidligere formand gennem mange år, Peter Clemmensen, fyres efter at have svindlet med ½ million kroner i forskningsmidler.

 

2013-2015. Novo-Nordisk har i denne periode udbetalt 55,8 millioner dollars til 90.754 læger.


2015. Dødsfald i medicinsk forskningsprojekt blev ignoreret.

 

2016, 16. juni. Ældre propper sig med potentielt farlig eller virkningsløs medicin. DR Nyheder.

Medicinalindustrien skal fra 2018 registrere deres resultater fra menneskeforsøg i en samlet EU-database, men mange forskere er bekymrede for, at medicinalindustrien vil bryde loven uden sanktioner. Det er nemlig tilfældet i USA, hvor en undersøgelse viser, at den amerikanske version af loven kun bliver overholdt i 13 procent af tilfældene.


Mange læger bliver finansieret af medicinalindustrien  med heraf følgende interessekonflikter i forhold til patientbehandling. Læger, der modtager honorar fra et medicinalfirma, har tendens til at udskrive flere lægemidler fra dette firma.  Det kan have konsekvenser for patienters helbred, for patienter, der skal betale mere for deres medicin, er mindre tilbøjelige til at fortsætte behandlingen. Hver tiende indlæggelse skyldes forkert håndtering af medicin.


2019. Flere end hver tredje læge indberetter ikke samarbejde med industrien efter reglerne.