Hjem

Copyright © All Rights Reserved

 

En kronologisk gennemgang af begivenheder med betydning for EDTA-behandlingen.

 

(hjemmesiden er under udarbejdelse).

 

1893 fremsatte den sweitziske biokemiker Alfred Werner teorien om komplekse bindinger mellem organiske og uorganiske stoffer, f.eks. mellem proteiner og metaller. Alfred Werner fik som den første nobelprisen i uorganisk kemi i 1913.

 

1901 stiftes Rockefeller Institute for Medical Research, der i 1904 fik sin egen bygning og i 1910 sit eget hospital i New York. Rockefeller Institute og Foundation får sammen med Carnegie Foundation senere betydning for kommercialiseringen af moderne medicin.

 

1904 danner den amerikanske lægeforening AMA the Council on Medical Education (CME), hvis formål var at rekonstruere den amerikanske medicinske uddannelse. På flere medicinske skoler kunne man blive læge på to år uden undervisning i anatomi eller andre basale, medicinske fag.

 

1904 fremstilles giftgassen lewisit af kemikeren Julius Arthur Nieuwland i forbindelse med hans PhD. Lewisit er en arsen-forbindelse og opkaldt efter kemikeren Winford Lee Lewis. USA fremstillede 20.000 tons lewisit, som stort set ikke kom i brug, idet det senere blev erstattet af sennepsgasser.

 

I 1908 henvendte CME sig til the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, hvis præsident anbefaler skolemanden Abraham Flexner, hvis bror, Simon Flexner var den første direktør for Rockefeller Foundation.1

 

1910 publiceres Flexner-rapporten (også kaldet Carnegie Foundation Bulletin Number Four) skrevet af Abraham Flexner med støtte af Carnegie Foundation og Rockefeller Foundation. Flexner-rapporten var oprindeligt udarbejdet for højne standarden i de medicinske skoler og begrænse forskning og undervisning til videnskabelige protokoller. Flexners arbejde tog afstand fra alle former for behandling som urtemedicin, kiropraktik, naturopati, homøopati og elektroterapi, der ikke var baseret på videnskabelige undersøgelser (forløber for evidensbaseret medicin), og som inden 1910 var de mest fremtrædende behandlingsformer. Rapporten medførte, at flertallet af de amerikanske medicinske skoler lukkede pga. svigtende økonomisk grundlag.

 

Det lykkedes Flexner gennem overbevisende fundraising at skaffe mellem 600 og 700 millioner dollars fra hovedsagligt Rockefeller og Carnegie Foundation, men også JP Morgan og mange andre. Flere medicinske skoler som John Hopkins, Washington Universitet, Chicago Universitet, Vanderbilt, Yale, Howard og Rochester Universitet modtog disse fonde til at forbedre de fysiske faciliteter og laboratorier og ansætte fuldtids medarbejdere.

 

1910 den danske sundhedsstyrelse etableres som organ udenfor centraladministrationen.

 

1920 blev kelat (eng. chelate) af sir Gilbert T. Morgan specifikt defineret som: inkorporeringen af en metalion i en heterocyklisk ringstruktur, dvs. at metalionen bindes fast inde i den omsluttende ringstruktur. Kelat stammer fra det græske ord kela, der betyder krabbeklo. [J. Chem. Soc., 1920, 117, 1456]

 

1930 blev EDTA første gang fremstillet af kemikeren Ferdinand Munz, der arbejdede for det senere nazi-styrede og lukkede I.G. Farben, som en erstatning for citronsyre, idet man inden for farveindustrien i Tyskland længe havde søgt efter et stof, der kunne binde kalk mere effektivt, således at farvestofferne ikke klumpede sammen ved indfarvning af tøj.

 

1931 Na-saltet af EDTA fremstilles af Frederic Bersworth, Georgetown Universitet.

 

1935 EDTA patenteres i Tyskland

 

I løbet af 1930'erne fandt EDTA talrige anvendelsesmuligheder inden for industrien; specielt inden for fødevareindustrien viste EDTA sig at være et effektivt konserveringsmiddel. En amerikaner indtager nu i gennemsnit 100 mg EDTA dagligt gennem føden.

 

1941 EDTA patenteres i USA under betegnelsen Versene og Kety og Letnoff bruger natriumcitrat til behandling af blyforgiftning.

 

Under 2. Verdenskrig ledte kemikere ved Oxford Universitet efter en antidot til lewisit, en arsenik-baseret giftgas. Man opdagede herunder, at EDTA var effektiv i behandlingen af blyforgiftning.

 

1945 introduceres internal mammary artery implantation proceduren af den canadiske kirurg Arthur Vineberg, en forløber for den 22 år senere bypass-operation. Internal mammary artery implantation er dog stadig en vigtig del af bypass-proceduren i dag.

 

1946 fjernes for første gang forkalket plak på Zürich Universitet.

 

1947 behandles en patient for nikkel-forgiftning af Charles Geschickter ved Georgetown University Medical Center. Samme år anvendes EDTA til behandling af kalksten i nyrer og blære på Walter Reed Army Hospital.

 

1951 blev EDTA første gang anvendt til behandling af blyforgiftning efter idé udviklet af biokemikeren Martin Rubin.

 

Fra 1952 offentliggøres de første behandlingsresultater af åreforkalkning og relaterede lidelser.

 

I 1953 blev EDTA anvendt til behandling af radioaktiv forurening af kroppen.

 

1954 H. Foreman påviser ved C14, at EDTA udskilles uændret efter indgift.

 

I 1955 rapporterede Norman Clarke, M.D., Director of Research, Providence Hospital, Detroit, USA, om de første succesfulde behandlinger af patienter med angina pectoris.

 

1956 Norman Clarke offentliggør "The “in vivo” Dissolution of Metastatic Calcium - An Approach to Atherosclerosis". American Journal of Medical Sciences (229) 142-149. Norman Clarke behandler angina pectoris med EDTA.

 

1957 S.J. Boyle undersøger reduktionen af atherosklerose hos mennesker ved hjælp af EDTA. Bull Schweiz Akad Med Wess 13:408.

 

1957 H.M.Perry beskriver hudreaktioner som følge af B-vitamin- og zinkmangel i forbindelse med EDTA-behandling uden tilstrækkelig supplementering.

 

1960, Dansk Cardiologisk Selskab oprettes efter at kardiologi blev udskilt fra intern medicin nogle år tidligere.

 

1960, Meltzer og Kitchell rapporterede om den positive effekt af behandlingen af hjerte-kar sygdomme i bogen "Metal Binding in Medicine". I en anden artikel "The Treatment of Occlusive Vascular Disease with Disodium Ethylenediamine Tetraacetic Acid (EDTA)" offentliggjort i American Journal of Medical Sciences 239 af N.E.Clarke et al. beskrives den positive effekt af EDTA behandling på karlidelser forårsaget af åreforkalkning.

 

1961, Meltzer publicerede en artikel om langtidsvirkningen af EDTA i American Journal of Medical Sciences 242, hvor en analyse af artiklen viser en sikker langtidseffekt af EDTA-behandlingen på svært hjertesyge patienter.

 

1962 EDTA påvises at fjerne kalk fra atherosklerotiske plaques. Surgery. 1962 Nov;52:793-5. Mobilization of atherosclerotic plaque calcium with EDTA utilizing the isolation-perfusion principle. Wilder LW. PMID: 14000694 [PubMed - indexed for MEDLINE].

 

1963 beskriver hjertelæger hvordan reduktion af spormetaller med EDTA genetablerer den perifere cirkulation hos sukkersygepatienter samtidi med at det reducerer deres insulinbehov. Medical World News 15. marts 1963.

1963 offentliggør Meltzer en artikel i American Journal of Cardiology med en fornægtelse af de tidligere offentliggjorte fund. Konklusionen er imidlertid i modstrid til artiklens egne data. Hovedparten af patienterne i artiklen angives at have haft forbedringer efter EDTA-behandlingen, og 18 måneder senere uden yderlig behandling var 46% af en gruppe på 28 patienter fortsat bedret. Artiklen konkludere fejlagtigt, at eftersom nogle patienter fik forværring efter ophør med EDTA-behandlingen, så virkede behandlingen ikke. I artiklen påstås det endvidere fejlagtigt, at de oprindelige 10 patienter fra artiklen fra 1960 modtog yderlig EDTA-behandlinger, men 3 eller 30% modtog ingen yderlig behandling. Meltzer støttede nu forsøgene med forløberen for vore dages bypass-operation, den såkaldte Arterie Mammaria Interna Bypass, som viste sig at være fuldstændig værdiløs.

 

1967, Christiaan Bernard udfører den første hjertetransplantation.

 

1967, Doolan og Swartz beskrev effekten på nyrerne og bemærkede, at EDTA i sig selv ikke har nogen skadevirkning på nyrerne. Toxicology of Applied Pharmacology 10, pp. 481-500.

 

1967 forsker O. Brucknerova i behandling af okklusive karlidelser og offentliggør nogle af de positive resultater i Chelates in Treatment of Occlusive Atherosclerosis, Internal Medicine 18:729-735, 1972.

 

1967 udføres den første hjerte-bypass-operation af Rene Favorolo på Cleveland Clinic.

 

1969, Medicinalfirmaet Abbott's patent udløb, hvilket fik katastrofale følger for interessen i at forske i effekten af EDTA på hjerte- kar-sygdomme. Uden patentrettigheder får et medicinalfirma ikke mulighed for en fortjeneste, der kan dække udgifterne til forskning.

 

1969, ballon-katederet konstrueres af Thomas Fogarty.

 

1971, den første kommercielle CT-skanner konstrueres.

 

1973, Demopoulos beskrev fri radikal patologi i udviklingen af kroniske sygdomme i Federation Proceedings 32;1859-1861. Opdagelsen af fri radikalers betydning for udviklingen af kroniske lidelser som åreforkalkning, kræft- og gigtlidelse m.fl. skulle efterhånden vise sig at være dette århundredes vigtigste og mest betydningsfulde opdagelse indenfor lægevidenskaben overhovedet. Gennem frie radikaler har man i dag opnået en indsigt i opståelsen og udviklingen af vor tids mest almindelige sygdomme og dermed behandlingsmulighed af selve sygdommen og ikke kun dens symptomer.

 

1973 dannes Academy of Medical Preventics (senere kaldet American College for Advancement in Medicine forkortet til ACAM). Akademiet træner og certificerer læger i administrationen af EDTA, men underviste i og anbefalede i stigende grad alternativ, integreret og komplementær medicin. Ophørte efter påtale fra FTC (Federal Trade Commission) i 1998 med at reklamere for EDTA-behandlingens virkning på hjerte-kredsløbslidelser.

 

1973, Demopoulos beskrev fri radikal patologi i udviklingen af kroniske sygdomme, herunder åreforkalkning, i Federation Proceedings 32;1859-1861. Frie radikaler nævnes første adskillige år efter i danske lægetidsskrifter.

 

1975, Feldman bekræftede effektiviteten af EDTA-behandling på angina pectoris. Drug Therapy 3;62.

 

1976, Walther Blumer og TH Reich rapporterede en 90% reduktion I forekomsten af cancer i en gruppe på 59 EDTA-behandlede patienter over en 10-årig periode sammenlignet med 231 kontrol-patienter.

 

1977, den første koronare ballonoperation udføres af den schweiziske røntgenlæge Andreas Grüntzig.

 

1978, september, fastslår en rapport fra OTA (Office of Technology Assessment, Congress of United States), at kun 10-20 % af alle medicinske procedurer er dokumenterede gennem kontrollerede forsøg. Næsten75 % af de analyserede offentliggjorte artikler fremkom med forkerte eller ubegrundede konklusioner alene som følge af statistiske problemer.

 

1978 vinder Ray Evers en retssag vedrørende en læges lovlige ret til at bruge et medikament godkendt af FDA (amerikanske sundhedsstyrelsen) til en specific tilstand til også at kunne bruges til en anden tilstand.

 

1980, den første kommercielle MRI-skanner konstrueres.

 

1981, JL Sullivan postulerede, at forøgede mængder jern i kroppen medvirker til øget dannelse af frie radikaler og atherosklerose, hvilket forklarer den forskel i forekomst og dødelighed mellem kvinder (der mister blod og dermed jern under menstruation) og mænd i samme alder. Dette er bekræftet ved senere undersøgelser.

 

1981, EW MacDonagh påviste, at EDTA-behandlingen reducerede kolesterolniveauet med 14% over en 4-ugers periode.

 

1981, den første kombinerede hjerte-lunge transplantation udføres.

 

1983, dansk karkirurgi bliver et selvstændigt grenspeciale.

 

1984 viser en 10-års efterundersøgelse af bypass-opererede patienter, at ud af 132 venegrafter, der var åbne et år efter operation, var kun 50 åbne efter 10 år. Resten var enten lukkede (39) eller forsnævrede (43). I normale kranspulsårer uden grafter var 15 ud af 32 med karsygdom. 15 patienter udviklede ikke nye læsioner mod 67, der gjorde (N Engl J Med 331:1329-1332, 1984)

 

1986, PS Rahko beskriver et tilfælde med kardiomyopati (hjertemuskelsvækkelse) som følge af jernophobning behandlet med desferoxamine, der ligesom EDTA binder jern, med betydelig bedring af hjertets pumpekraft til følge.

 

1986, EDTA-behandlingen introduceres i Skandinavien af læge Kurt Christensen. Tidligere var mange danskere rejst til USA for at få EDTA-behandlingen. [”Under studieophold i USA i 1985 møder jeg en dansker, der skulle have den såkaldte buksetransplantation pga. nedsat gangdistance til maksimalt 50 meter, men efter 3 EDTA-behandlinger i Melbourne, Florida, kunne han gå over én kilometer. Da jeg selv havde foretaget benamputationer, var jeg i starten skeptisk, men besluttede at besøge den læge, hvor han havde fået behandlingen. Jeg boede en uge i Melbourne, hvor jeg dagligt snakkede med lægen og mange af hans patienter, der alle havde opnået imponerende resultater på EDTA-behandlingen i form af angina pectoris, der var forsvundet; normal eller bedret gangdistance, bedret syn og blodtryk for at nævne nogle eksempler. Samme år tog jeg til en kongres i Anaheim, hvor jeg fik den første undervisning i EDTA-behandling. 1986 besøgte jeg en hjertekirurg, van der Schaar i Holland, der var ophørt som hjertekirurg for i stedet at give EDTA-behandling, og december 1986 startede jeg selv EDTA-behandling. Efter en artikel i Jyllands-Posten 1987 havde vi flere måneders venteliste ofte med patienter, der var opgivet af det offentlige system eller hvor operative indgreb var stillet i udsigt eller hvis holdbarhed kun var kortvarig"].

 

1987, flere praktiserende læger viser interesse for EDTA-behandlingen efter at de selv har oplevet de drastiske forandringer hos deres patienter efter EDTA-behandling. Nogle af disse læger ønsker selv at foretage EDTA-behandling og henvises til undervisning i ACAM, idet der ikke findes nogen speciallægeuddannelse i EDTA-behandling i Danmark. I løbet af et par år gav 7 læger EDTA-behandling i Danmark.

 

1987, 28. August, afsiger dommer Susan Getzendanner dom over AMAs forsøg på at ødelægge den kiropraktiske profession gennem ”en systematisk, langvarig forseelse med den hensigt at ødelægge en autoriseret profession”.

 

1987 viser sammenligning mellem medicinsk og kirurgisk behandling (koronar bypass) for ustabil angina pectoris på 468 mænd undersøgt med røntgen-kontrast ingen forskel ved 2-års follow-up. Dog havde gruppen af patienter med nedsat hjerte-pumpekraft en signifikant bedre 2-års overlevelse. (N Engl J Med 1987;316(16):977-984).

 

1988, 1. februar er den danske lægeforening gennem dets etiske råd af den opfattelse, at EDTA-behandlingen IKKE hjælper den syge til at genvinde sit helbred og at EDTA-behandlingen kan svække patientens psykiske eller fysiske modstandskraft og at behandlingen indebærer risiko for afkalkning af knogler (uden dokumentation for påstandende og i modstrid med de mange patienter, der havde undgået benamputation eller hjertebypass-operation som følge af behandlingen). Der udsendes gennem Ugeskrift for Læger en advarsel til andre læger om at henvise til EDTA-behandlingen.

 

1988, 8. september holder Kurt Christensen foredrag om EDTA-behandling for 42 læger i Lægekredsforeningen i Vejle.

 

1988, Efrain Olszewer og James P. Carter publicerede resultaterne af en 28 måneder retrospektiv analyse af 2,870 patienter med dokumenteret atherosklerose og andre degenerative, aldersrelaterede sygdomme behandlet med EDTA. Analysen viste forbedring hos 76.9% og god forbedring hos 17% af patienterne med iskæmisk kranspulsårelidelse, markant forbedring hos 91% og god forbedring hos 8% af patienterne med perifer vaskulær lidelse (claudicatio intermittens); og markant forbedring hos 24% og god forbedring hos 30% af patienter med cerebrovaskulære (hjerne-kar) og andre degenerative cerebrale lidelser. Omkring 90% af patienterne viste god til udmærket forbedring målt ved gangdistance, EKG og ultralyd.

 

1988 AMA, den amerikanske lægeforening, beskriver i eget tidskrift, JAMA, at mindst 44% af alle hjerte bypass-operationer udføres uden gyldig indikation (JAMA 1988;260:505-509).

 

1988, intravaskulær stent-implantation påbegyndes - øger holdbarheden efter ballonudvidelse.

 

1988, to læger, der begge i en relativ kort periode havde givet EDTA-behandling, udleverer trods intern aftale protokollen for EDTA-behandlingen til en karkirurgisk undersøgelse og trods nogle karkirurgers åbenlyse modvilje mod EDTA-behandlingen: Århus Stiftstidende 5. oktober 1989: "Læger undersøger medicin som de selv anser for fup. Vi tror ikke et klap på at det hjælper" udtaler overlæge Christian Mouritzen, en af deltagerne i forsøget. Det blev senere dokumenteret, at karkirurgerne IKKE anvendte EDTA i deres forsøg. Dette forfalskede forsøg viser sig at få katastrofale konsekvenser for patienters mulighed for at opnå tilskud til behandlingen.

 

1989, workshop i EDTA-behandling en måned efter jordskælvet i San Francisco.

 

1989, Hjerteforeningen støtter den danske karkirurgiske undersøgelse med 250.000 kr.

 

1989, 25. november stiftende generalforsamling for en EDTA-patientforening i samarbejde med Jørn Carøe, Silkeborg.

 

1989, 1.november, ACAM-kongres på Aladdin Hotel, Las Vegas.

 

1990, 24. januar. Modstandere af EDTA-behandlingen skiftes til at fremstille deres manglende viden om EDTA-behandlingen og holdning, som Christian Mourizen udtrykker det: "Til næste år vil vi med stor vægt kunne sige, at EDTA absolut ikke er en mulighed." "Beviset" skulle senere vise sig at være en undersøgelse, hvor alle forsøgspersoner fik saltvand, og ikke som beskrevet at halvdelen fik EDTA.

 

1990 offentliggøres en amerikansk dobbelt-blind undersøgelse, der påviser en markant forbedring hos patienter med claudicatio intermittens ("rygerben"), der modtog EDTA-behandling og ingen ændring hos de patienter, der fik saltvand som placebo [Olszewer E 1990].

 

1990, den første hjertetransplantation udføres i Danmark.

 

1990, det negative "resultat" af den danske karkirurgiske undersøgelse offentliggøres massivt og ukritisk i dagspressen via Reuters Bureau (RB) flere måneder inden undersøgelsen er færdig og offentliggjort i videnskabeligt tidsskrift. Den efterfølgende månedlange negative presseomtale medførte, at flere klinikker, der tilbød EDTA-behandling måtte lukke og at læger, der fortsat tilbød EDTA-behandling, efterhånden overvejende gav alternative behandlinger som bl.a. kviksølvafgiftning, kostvejledning efter blodtype, alternativ kræftbehandling m.fl. Sammenblandingen af alternative behandlinger og EDTA-behandlingen var og er medvirkende til, at EDTA-behandlingen af mange læger betragtes som en uvirksom, alternativ behandling, selvom EDTA-behandlingen formelt er en medicinsk behandling.

 

1990, ACAM-kongres på Stardust Hotel i Las Vegas med 1.552 værelser og næsten 8.000 m2 casino i stueplan. Hotellet lukkede i 2006.

 

1991, 11. februar, Nyhedsinformation for Social- og Sundhedssektor: Hjerteforeningen undrer sig over, at karkirurgerne offentliggør resultatet af deres EDTA-undersøgelse før koderne er brudt og undersøgelsen er offentliggjort i et lægevidenskabeligt tidsskrift.

 

1991, marts. Kurt Christensen holder foredrag for ca. 125 læger fra forskellige EU-lande, der giver eller ønsker at give EDTA-behandling. Kun ganske få læger fra Europa er medlemmer af ACAM, den amerikanske lægeforening, der underviser og eksaminerer i EDTA-behandling. Der er imidlertid stor modstand fra ACAM og de fleste danske læger, der giver EDTA-behandling, for dannelsen af en europæisk pendant til ACAM, EUCAM.

 

1991, 17. april, Aarhus Stiftstidende. Hovedmanden bag den karkirurgiske saltvandsundersøgelse, Rolf Jelnes, udtrykker det klart: "Saltvand lige så godt som medicin." Eller omskrevet: "Saltvand er lige så godt som saltvand."

 

1991, 15. maj. ACAM-kongres på Peabody Hotel, Memphis.

 

1991, juni. Hjerteforeningen udgiver brochuren EDTA og kredsløbssygdomme, som advarer patienter mod EDTA-behandlingen.

 

1991, 13. september. Hjerteforeningen stævnes af EDTA-patientforeningen.

 

1992, Hjerteforeningen får 500.000 kr. fra Dragsbæk Margarinefabrik. Margariner indeholdte på det tidspunkt store mængder af det sundhedsskadelige transfedtsyre, der specielt øgede risikoen for hjerte-kredsløbslidelser. Maximumgrænsen for transfedtsyrer blev sat til 2 % fra 1. januar 2004.

 

1992, 7. september, Ugeskrift for Læger. Sundhedsstyrelsen støtter udfadet af den karkirurgiske slatvand mod saltvand undersøgelse

 

1993 udkommer den første bog i Danmark om EDTA-behandlingen: EDTA eller By-Pass ved Kurt Christensen, ISBN 8798441701, 9788798441700.

 

1993, 4. november. ACAM-kongres i Anaheim.

 

1994, 13. januar. Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afviser klage over, at der i den karkirurgiske EDTA-undersøgelse burde have været forskel på svie ved infusionsstedet pga manglende tilsætning af magnesium med, at der ikke tidligere er foretaget lignende forsøg. Klage over, at man foretog kontrolanalyse på EDTA-øjendråber og ikke de EDTA-blandinger, der indgik i forsøget, negliceres fuldstændigt. UVVU anerkender, at der ikke er sikret en blindet efterkontrol og beregning af resultaterne, idet blindingen blev ophævet for tidligt. UVVU nedlægges nogle år senere efter at flere retssager viste, at der var noget galt med UVVU, specielt mht. selve definitionen af videnskabelig uredelighed.

 

1994, alle karkirurgiske indgreb i Danmak foretages nu på karkirurgiske specialafdelinger.

 

1998, stamcelle-terapi påbegyndes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundforskning

 

Medicinalindustriens indflydelse på moderne medicinsk behandling.

 

Under udarbejdelse

 

 

 

Medicinalindustrien bryder loven om menneskeforsøg

Medicinalindustrien skal fra 2018 registrere deres resultater fra menneskeforsøg i en samlet EU-database, men mange forskere er bekymrede for, at medicinalindustrien vil bryde loven uden sanktioner. Det er nemlig tilfældet i USA , hvor en undersøgelse viser, at den amerikanske version af loven kun bliver overholdt i 13 procent af tilfældene.

 

Arbejder din læge for et eller flere medicinalfirmaer?

Mange læger bliver financieret af medicinalindustrien med heraf følgende interessekonflikter i forhold til patientbehandling.

 

Læger, der modtager honorar fra et medicinalfirma, har tendens til at udskrive flere lægemidler fra dette firma.

Det kan have konsekvenser for patienters helbred, for patienter, der skal betale mere for deres medicin, er mindre tilbøjelige til at fortsætte behandlingen.

 

Fejlmedicinering

Hver tiende indlæggelse skyldes forkert håndtering af medicin

 

Statiner forlænger kun livet med få dage

En metaanalyse omfattende 11 undersøgelser af effekten af statiner på overlevelse publiceret i British Medical Journal i 2015 konkluderede, at statiner forlænger overlevelsen med mellem -5 til19 dage og -10 til 27 dage ved henholdsvis primær- og sekundærprofylakse undersøgelser.

 

Rød-gul-grøn listen

Øger risikoen for svimmelhed og fald. Kun ringe effekt, men kan have alvorlige bivirkninger. Kan gøre brugeren afhængig.

Sådan ser nogle få af de mange advarsler, som IRF har klistret på en række lægemidler.

Midlerne findes på instituttets såkaldte rød-gul-grøn liste, der er en liste over lægemidler, man skal være yderst varsom med at give til personer i aldersgruppen 65 år og op.

Selv skriver IRF om midlerne på listen, at de er ”risikopræparater, der bør undgås til ældre, da de svækker deres funktionsevne.”

Alligevel blev der sidste år udskrevet mere end 376 millioner doser af lægemidlerne fra listens røde og gule kategori til netop denne gruppe ældre danskere.

 

Patientforeninger

Patientforeninger har de samme problemer som de fleste læger, der får informationer fra læger, der er sponsoreret af medicinalindustrien og derfor mere støtter industriens økonomiske mål fremfor patienternes interesser. Hjerteforeningen meddelte i 2005, at 30.000 mennesker ville dø inden for 10 år, hvis ikke yderligere 900.000 blev behandlet med kolesterolsænkende lægemidler [Rathje M TV2 News 20. april 2012]. Forud for lanceringen af HPV-kampagnen ”Vidunderlivet” med anbefaling af HPV-vaccinen Gardasil modtog Kræftens Bekæmpelse 675.000 kroner fra producenten af vaccinen Gardasil, Sanofi Pasteur MSD.

 

Antioksidanter og forebyggelse af kræft

Til dato har der været adskillige større undersøgelser omfattende mindst 7000 forsøgspersoner, der testede effektiviteten af antioxidanters rolle i forebyggelsen af kræft. De undersøgte antioxidanter omfattede beta-karoten, vitamin C og E, selenium, retinol, zink, riboflavin og molybden. Ingen af de afsluttede undersøgelser gav overbevisende evidens for brugen af antioxidant-tilskud til forebyggelse af kræft [Goodman M. et al 2011].

 

Tilskud af antioksidanter kan være farligt

Tilskud af antioksidanter som C- og E-vitamin er tidligere blevet opfattet som havende en mulig anticancer effekt fordi de neutraliserer skadelige frie radikaler i kroppen. En del læger og kosteksperter har været overbevist om, at tilskud af antioksidanter kunne beskytte mod kræft og ligefrem anvendes i behandlingen af kræft. Men denne opfattelse, der har savnet videnskabeligt grundlag, er nu ved at ændre sig til, at antioksidanter ud over ikke at have nogen anticancer effekt også kan gøre visse kræftformer mere aggressive. En ny undersøgelse viser som den seneste af en række undersøgelser, at indtagelse af større mængder antioksidanter kan være farligt [Le Gal K et al 2015].

 

Bloddonorer lever længere end ikke-donorer

Ny dansk undersøgelse på 1.182.495 donorer bekræfter tidligere undersøgelser: Bloddonorer lever længere end ikke-donorer. Bloddonorer får fjernet skadeligt jern fra kroppen og dermed reduceret risikoen for forskellige jernbetingede sygdomme. Jo hyppigere der blev afgivet blod, des længere var levealderen. Selv efter hensyntagen til forskellen mellem donorer og ikke-donorer, hvoraf nogle ikke kan afgive blod pga. sygdom, var der fortsat betydelig forskel. Frit jern er hovedårsagen til udvikling af åreforkalkning. [Ullum H et al. 2015].

 

Det danske sundhedsvæsen i (økonomisk) krise

Det danske sundhedsvæsen står overfor stigende økonomiske problemer. Der skal spares, fyres og lukkes hospitaler overalt i Danmark. Alene i år skal der spares yderligere 2 milliarder kroner. Medicinalindustrien har taget kvælertag på sundhedsvæsenet og tvinger penge ud af sundhedssystemet.

Læs mere her.

 

E-cigaretter

Debatten om E-cigaretter er hæmmet af manglende dokumentation både for deres effektivitet i at hjælpe folk til rygeophør og for farlighed. Man kan dog i dag konkludere, at E-cigaretter er mindre farlige end cigaretter, men har deres egen risici, som man må tage hensyn til. Bl.a. viser undersøgelser, at nikotin i sig selv har en kræftfremkaldende effekt på lungeceller og virker stærkt vanedannende. Det er derfor bekymrende, at markedsføringen specielt over for yngre personer (18-24 år) fra 2011-2013 er øget med 321 %. Personer med lungesygdom bør helt afholde sig fra rygning af e-cigaretter.

 

Phthalater

Phthalater bruges primært til at blødgøre og styrke plastik, der bruges indenfor husholdning. Nye undersøgelser viser, at blodtrykket stiger jo mere phthalat vi indtager og samtidig øges risikoen for insulinresistens og dermed type 2 diabetes.

 

Prostatakræft

Prostatakræft er den næsthyppigste dødsårsag forårsaget af kræft hos mænd. Diagnosen stilles normalt på målingen af antistoffer (PSA), som imidlertid giver mange falske positive svar som følge af miljømæssige årsager. Et team af engelske kemikere har fremstillet en sensor chip, der med nano-teknologi kan identificere helt specifikke glycoproteiner forbundet med prostatacancer. Fremtidig udvikling af sensor chips, der anvender nano-teknologi kan få stor betydning for tidlig og specifik diagnostik af forskellige kræftformer.

 

Smertestillende medicin

De amerikanske sundhedsmyndigheder forstærker advarslen mod smertestillende midler som Brufen, Diclofenac, Ibuprofen, Indometacin, Naproxen og Piroxicam: "Tidligere sagde vi, at de kunne øge risikoen for blodprop i hjertet og slagtilfælde, nu sige vi at de øger risikoen for blodprop i hjertet og slagtilfælde."